İklimlendirme Sistemlerinde Enerji Tasarrufu

Gökser Makina AR-GE kapsamında askeri ve sivil alanlarında kullanmak üzere havalandırma, ısıtma ve soğutma amaçlı mobil iklimlendirme sistemlerini geliştirmeye devam etmektedir.

Enerji tasarrufuna yönelik yeni tasarım çalışmaları ve denemeleri hızla sürmektedir.